O MENI IN MOJEM DELU

 

Moje ime je Ana Trebežnik. Po izobrazbi sem univ. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, po dušnem poslanstvu pa  intuitivna energijska terapevtka. Leta 2013 sem zaključila dvoletno usposabljanje v Šoli za bioterapevte pod strokovnim vodstvom Tadeja Pretnerja, kasneje pa sem svoje znanje nadgrajevala preko različnih praks samozdravljenja, introspekcije, čiščenja podzavestnih vsebin in aktivacije znanj ter sposobnosti iz preteklih inkarnacij.

V okviru šolanja in na podobnih izobraževanjih sem se tako srečala z različnimi pristopi k bolj celostnemu zdravljenju, ki jih medsebojno prepletam in vključujem tudi v svojo lastno terapevtsko delo. Znanje sem med drugim pridobivala pri tujih učiteljih kot so Naomi I. Feinberg, zdravilcu in duhovnem učitelju Salu Rachelu,  Judith Kusel, ameriški psihoterapevtki in mednarodni predavateljici Bethany Webster (zdravljenje notranjega otroka), priznani učiteljici šamanskih praks Sandri Ingerman ter šamanu-zdravilcu Fosterju Perryju.

Moja strast so poleg energijskega dela predvsem potovanja po krajih in deželah z močno duhovno tradicijo, na katerih sem doživela tako iniciacije kot tudi aktivacije starih znanj iz svojih preteklih inkarnacij. Pot me je v zadnjih desetih letih med drugim vodila v Tibet, Nepal, Bolivijo, ZDA, Irsko, Anglijo, Mongolijo in Mehiko (zadnji dve destinaciji sta predstavljali moje ponovno srečanje s starodavno tradicijo šamanizma).

KAJ KONKRETNO OBSEGA MOJE DELO NA INDIVIDUALNI OBRAVNAVI?

- odstranjevanje škodljive kozmične tehnologije v energijskem polju osebe (razni implanti, energijske naprave ipd)

- čiščenje magijskih energijskih vplivov (razni uroki, prekletstva, energijski pečati in simboli, ki so posledica magijskih ritualov) iz preteklih inkarnacij ali linije prednikov

- temeljito čiščenje posameznih energijskih teles in energijskih centrov

- energijsko delo na nivoju fizičnega telesa

- osvobajanje tujih pripetih energij (entitet) in fragmentov pokojnih duš

- spuščanje tujih bremen (družina, predniki) in čiščenje/zdravljenje linije prednikov

- razreševanje karmičnih povezav v medosebnih odnosih ter osvobajanje ujetosti v odnose z drugimi

- procesi zdravljenja čustvenih ran notranjega otroka (travmatične izkušnje v otroštvu)

- kanaliziranje informacij glede dušnih dogovorov, dušnih lekcij in dušne poti posameznika, duhovno vodstvo vodnikov glede konkretnih situacij

- ozaveščanje in zdravljenje izkušenj iz drugih inkarnacij, ki povzročajo določene blokade in omejitve v tem življenju

- povezovanje z dušnimi nivoji in kanaliziranje sporočil dušnega vodstva

- ozaveščanje in osvobajanje notranjih blokad, ki vplivajo na odnos do samega sebe (blokade samozavesti, notranje moči, izražanja sebe, stika s seboj in s svojimi resničnimi čustvi, razni strahovi in nemoč, itd)

- transformacija blokad vezanih na ženskost (sprejemanje in izražanje ženskosti, ženske moči in modrosti, blokade povezane z zanositvijo, izkušnje splavov, povezovanje z dušo otroka pri nosečnicah in tistih, ki si želijo zanositi ter kanaliziranje sporočil duše še nerojenega otroka)

- energijsko čiščenje in krepitev izvorne povezave z božanskim Izvorom/energijo matere Zemlje

- ozaveščanje in transformacija škodljivih podzavestnih vzorcev, prepričanj in programov, ki nas držijo ujete v začaranem krogu ponavljajočih se izkušenj ter dinamik

- pomoč in vodstvo pri prepoznavanju in izražanju svoje avtententične energije

- vračanje in integracija "izgubljenih" delov duše (fragmenti duše, ki so zaradi travmatičnih izkušenj ostali ujeti v nekem drugem času/prostoru)

- ozaveščanje in transformacija blokad vezanih na dušne darove, znanja in sposobnosti, ki smo jih kot duše razvijali v drugih inkarnacijah

- osvobajanje od ujetosti v zaobljube in zaprisege iz drugih inkarnacij, ki nas sedaj tako ali drugače ovirajo ali omejujejo na naši dušni poti

- transformacija omejujočih prepričanj in programov, ki so vezani na področje denarja, ljubezni, partnerstva, uspeha, kariere, družinskih in tudi ostalih medosebnih odnosov

- kanaliziranje duhovnega vodstva osebe (posamezni duhovni vodniki in višjedimenzijska bitja) in njihovih sporočil v določenem obdobju življenja (informacije glede dušne poti, dušnih pogodb, dušnih lekcij itd)PRISTOPI, KI JIH ZDRUŽUJEM PRI SVOJEM DELU:

- direktno branje zapisov/informacij iz energijskega polja klienta: vpogled v podzavestne programe / prepričanja / vzorce, ki so nastali kot posledica karmičnih vozlov in nepredelanih izkušenj iz preteklih življenj – zaradi svojega močnega energijskega naboja, ki deluje na nas iz podzavestnega nivoja slednji še vedno preko naše podzavesti vplivajo na naše mišljenje / čustvovanje / delovanje;

- večnivojska energijska transformacija, zdravljenje energijskih poškodb in integracija višjih frekvenc v energijsko polje klienta (metode in tehnike, ki sem jih sama prejela kot orodja za energijsko delo od svoje izvorne kozmične družine - Arkturjancev)

- energijski procesi čiščenja, osvobajanja in transformacije v sodelovanju s skupino zdravilcev z Arkturusa (svetlobna bitja 7. in 8. dimenzije), ki so mi bili v tej inkarnaciji preko dušne pogodbe dodeljeni kot dodatna pomoč in podpora pri mojem energijskem delu

- TLHT - Timeline Healing Technique po metodi Sala Rachela (certifikat za izvajanje metode Zdravljenje po časovnici)

- osnove tradicionalne kitajske medicine

- kanaliziranje informacij ter duhovnega vodstva iz višjih dimenzij in nivojev zavedanja (direktno in preko duhovnih vodnikov)

- energijsko delo v sodelovanju z angelskimi bitji čiste svetlobe, nadangeli, vnebovzetimi mojstri in mojstricami, skupino Plejadijcev in Arkturjancev  

Med samim procesom sem v celoti vodena s strani svojih osebnih duhovnih vodnikov in kozmične družine, ki sem jim globoko hvaležna za vso dragoceno vodstvo, pomoč in podporo pri mojem energijskem delu.

KAKO POTEKA INDIVIDUALNA OBRAVNAVA?

Ob srečanju se najprej na kratko pogovorimo o aktualnih težavah in razlogih za obisk (cca 10-15 minut uvodnega pogovora). Običajno gre za zelo osnovne informacije, saj se držim načela, da se tekom terapije blokade in nerazrešene zadeve, ki so v danem trenutku zrele za obravnavo, same dvignejo na površje in se do mere kot vi sami (zavestno ali z nivoja svojega višjega jaza) dovolite ter z vašim aktivnim sodelovanjem tudi razrešijo.

Moj pristop je odvisen od narave težav zaradi katerih ste se odločili za individualno terapevtsko obravnavo, praviloma pa vsaka individualna obravnava poteka v 4 fazah:

1. pred začetkom procesa poskrbim za temeljito energijsko zaščito energijskega polja klienta

2. sledi podrobno čiščenje energijskega polja klienta (zajema vseh 12 energijskih teles z večjim poudarkom na 6 nižjih energijskih teles, ki najbolj neposredno vplivajo na osebo tukaj in sedaj)

3. voden proces ozaveščanja, osvobajanja, energijske transformacije in integracije 

4. zaključevanje procesa, blagoslov in prizemljevanje

Kadar gre za podzavestne vzorce in prepričanja, ki povzročajo blokade na določenem področju življenja, se odločam za voden proces z direktnim vpogledom v vaše energijsko polje. Na ta način vam pomagam, da jih v celoti ozavestite ter vas energijsko podprem pri osvobajanju le-teh. Ob koncu tretmaja običajno sledi pogovor o konkretnih korakih in spremembah, ki bi jih bilo dobro uvesti na vsakdanji ravni, če želite doseči resnično trajne rezultate in nadaljevati s svojim osebnim ter duhovnim razvojem.

Poudariti moram, da gre v terapevtskem procesu za enakovredno sodelovanje mene kot terapevtke in vas kot klienta, saj je kljub uporabi mojega znanja in sposobnosti vaše življenje v celoti v vaših rokah.

NIČESAR NE MOREM STORITI NAMESTO VAS, BREZ VAŠE PRIVOLITVE IN AKTIVNEGA SODELOVANJA v smeri zavestnih sprememb v vašem vsakdanjem življenju (odnos do sebe, okolice, sveta kot takega / opuščanje škodljivih navad / aktivno delo na sebi).

Univerzalni zakon svobodne volje namreč določa, da je vsak v celoti sam odgovoren za svoje izkušnje v posameznih inkarnacijah, saj si jih v končni fazi na dušnem nivoju tudi sam izbere in sicer z namenom, da bo osvojil neko določeno lekcijo, ponotranjil spoznanja ter tako nadaljeval svoj dušni razvoj.

Naloga terapevta je, da osebo v zadostni meri energijsko podpre in usmerja skozi PROCES SAMOZDRAVLJENJA, ki poteka preko ozaveščanja teh dušnih lekcij in aktivnim delovanjem v smeri pozitivnih sprememb v odnosu do sebe in sveta kot takega. V ta namen mi je bližji izraz "asistent v procesu samozdravljenja", saj poudarja temeljno nalogo terapevta - podporo in usmeritev.

Bistven del mojega dela je, da v procesu energijskega dela s klientom delujem kot kanal za višje vibracijska kozmična bitja, ki imajo znanje, sposobnosti in tehnologijo za odpravljanje blokad in uravnovešanje na različnih nivojih bivanja. Poleg večje energijske pretočnosti lahko voden proces privede tudi do sproščanja potlačenih čustvenih vsebin, ki so se tekom življenja nakopičile v fizičnem telesu oziroma jih v svojem energijskem polju nosimo še iz drugih inkarnacij. 

Med individualno obravnavo delujem kot "most med svetovi/dimenzijami" za procese energijske transformacije in kot medij za kanaliziranje dušnega vodstva s strani moje izvorne kozmične družine - Arkturjancev. Aktivno pa sodelujem s svojimi pomočniki-zdravilci z ozvezdja Plejade, mojstrom Sanando in mojstrom St. Germainom, angelskim kraljestvom ter po potrebi tudi z ostalimi vnebovzetimi mojstri in mojstricami. 

KDO SO ARKTURJANCI?

Arkturjanci so predstavniki nezemeljske civilizacije, ki delujejo neposredno iz srčnega energijskega centra in so vrhunski zdravilci. V naši galaksiji so znani kot Mojstri zdravljenja, saj so njihove zdravilske metode dela in sposobnosti na najvišjem nivoju. Njihovo znanje in sposobnost zdravljenja sta multidimenzionalna, zdravljenje je vibracijsko in močno pripomore k splošnemu dvigu zavesti posameznika.

Ko se lotijo energijskega zdravljenja na klientu pride do spremenjenega stanja zavesti, ki je podobno kot pri globoki meditaciji (vklopi se theta možgansko valovanje) in oseba lahko tudi "odplava" oziroma ima občutek kot da je v nekem vmesnem prostoru (med budnostjo in spanjem).

Ko kozmični zdravilci in bitja svetlobe energijsko delujejo in zdravijo na najglobljih nivojih energijskega polja osebe (kot je recimo brisanje energijskih zapisov, odtranjevanje kozmične tehnologije, harmonizacija energijskih teles itd.) lahko oseba spontano preide v stanje transa, kjer izgineta tako občutek za čas kot tudi prostor. Globina doživljanja teh energijskih procesov je seveda odvisna od tega koliko je klient odprt za procese (v kolikšni meri se jim prepusti in je pripravljen na spremembe), od njegove siceršnje senzitivnosti ter nenazadnje tudi zaupanja v voden proces. 

Med samo obravnavo se lahko pri osebi aktivirajo spomini iz tega ali preteklih življenj, pojavijo se lahko tudi določeni uvidi, lahko zazna svetlobo različnih barv (zdravilni žarki posameznih mojstrov ter eterična telesa kozmičnih zdravilcev), včasih pa tretma poteka brez posebnosti in se konkretni učinki pokažejo šele čez nekaj tednov, ko se več nivojske energijske spremembe v celoti integrirajo tudi na fizičnem nivoju. Vsak tretma je namreč edinstven, tako kot smo edinstveni mi sami.

PRIPOROČILA ZA STRANKE

PRED individualno obravnavo

- 2 uri pred individualno obravnavo se vzdržite hrane in pijte zgolj vodo (to omogoča, da je več vaše energije na voljo za procese čiščenja in transformacije, saj je ne porabljate za prebavo hrane)

- na tretma pridite kar se da spočiti in naspani (v okviru zmožnosti seveda)

- oblecite se v udobna oblačila in zagotovite si dovolj prostega časa, saj sama tretma običajno traja dobro uro in pol. Zelo priporočljivo je, da imate po terapiji na voljo tudi nekaj časa za počitek v domačem okolju, saj se lahko pojavita nenadna utrujenost in zaspanost (zaradi tega, ker se osvobodi energija, ki je bila dolgo časa ujeta, zakrknjena v telesu in je telo ni vajeno)

- pred tretmajem si ne nanašajte parfumov / deodorantov / kolonjske vode z izrazitim vonjem.

PO individualni obravnavi

- PRIPOROČAM, DA SE PO KONČANI INDIVIDUALNI OBRAVNAVI, DOMA STUŠIRATE, še bolje pa je, če se med tuširanjem po telesu podrgnete tudi s soljo, ki nase povleče ostanke negativne energije in poživi fizično telo

- NUJNO POTREBNO JE PITI ZADOSTNO KOLIČINO VODE ŠE VSAJ 3 DNI PO TRETMAJU (cca. 2 litra na dan), da se lahko iz telesa izločijo toksini in da se energijske spremembe integrirajo tudi na celični ravni (kot veste je namreč voda pomembna prenašalka informacij)

- v naslednjih dneh si je potrebno vzeti malo več časa zase, za počitek in kvaliteten spanec, da se telo regenerira in se vibracijsko uravnovesi. Energijski proces se običajno najbolj intenzivno odvija še 3 do 7 dni po tretmaju, v celoti pa se zaključi v cca. 3 tednih, v posameznih primerih pa lahko proces traja tudi do 3 mesece (kadar gre za vračanje in integracijo odcepljenih delov duše)

- priporočljivo je uživati lahko, svežo, sezonsko hrano, ki ni pretirano toplotno obdelana (po možnosti ekološke pridelave) in se izogibati sladkorju, mlečnim izdelkom ter izdelkom iz bele moke

- v prvem tednu po tretmaju se lahko pojavijo stranski učinki (ni pa nujno!): glavobol, rahla slabost ali nelagodje, pretirana občutljivost ali nenadni čustveni izbruhi, splošna utrujenost ali fizična bolečina na določenih delih telesa ipd. Stranski učinki se ne pojavijo pri vseh, niti pri vseh enako izrazito, v nekaterih primerih pa lahko trajajo tudi še 14 do 21 dni po obravnavi (sploh, kadar gre za zelo staro, negativno čustveno energijo, ki se sprošča iz nezavednega nivoja). Pomembno se je samo zavedati, da gre v osnovi za reakcijo na energijske spremembe in za simptome prehodne narave.

Med posameznimi individualnimi obravnavami priporočam cca. 21 dni premora, da se proces energijske transformacije lahko zaključi na vseh nivojih in se energijsko polje lahko v celoti stabilizira. Kadar gre za globoke procese transformacije, je neupoštevanje teh napotkov namreč lahko kontraproduktivno.

POMEMBNO OPOZORILO

celostna INDIVIDUALNA OBRAVNAVA in ostale storitve, ki jih nudim, NIso NADOMESTILO ZA URADNO MEDICINSKO ZDRAVLJENJE, TEMVEČ ZGOLJ DOPOLNITEV slednjega. ZA storitev SE ODLOČATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN PO LASTNI PRESOJI, SAJ SO REZULTATI TOVRSTNEGA DELA PLOD AKTIVNEGA IN ZAVESTNEGA SO-DELOVANJA TERAPEVTA IN KLIENTA.NOVOST V PONUDBI - DARILNI BONI

Za vse posebne priložnosti in obdarovanja so na voljo tudi DARILNI BONI za individualno obravnavo ali katerokoli drugo storitev.  Na ta način lahko osebi, ki vam je blizu, namesto klasičnega darila, podarite priložnost za konkretno spremembo v življenju, za premik naprej - seveda pod pogojem, da si tega tudi sama želi in je pripravljena aktivno sodelovati v procesu osebne transformacije. Vsak izmed nas namreč kdaj potrebuje tudi nekaj zunanje spodbude, da naredi prvi korak k spremembi in k bolj kvalitetnemu, polnemu življenju. V takšnih primerih je darilni bon lahko najboljši izraz naše podpore obdarovancu.

SPREMLJATE ME LAHKO TUDI NA FB STRANI WARDRUNA - ENERGIJSKO DELO IN SVETOVANJE ter NA PORTALU SVETLOBA.SI